הורות

הפרדה בבית יולדות
הפרדה בבית יולדות
בבית יולדות ובחדרי אשפוז לאחר הלידה,אפשר להיתקל בכל סוגי היולדות. אנחנו יכולים לחבב אותה, אנחנו יכולים לא לסבול אותה, אבל בסופו של דבר היא עוד אישה, אחרי לידה, ומאחורי וילון.